GEORG BÖRNER

Jméno německé společnosti Börner je už skoro 140 let neoddělitelně spjato se střechou, neboť již v roce 1882 byla sedlářským a pokrývačským mistrem Georgem Hermannem Börnerem (1857–1912) založena společnost pod názvem „Pokrývačská firma“. V podnikání jej následovali jeho dva synové Heinrich a Lorenz Börner a na jaře 1938 vstoupil do firmy, jako třetí generace, Georg Börner, vnuk zakladatele. Ten vedl podnik společně se svým otcem Heindrichem a po jeho smrti, od roku 1967, se svými syny Karl-Heinzem a Wolfgangem. Dnes se na řízení společnosti podílí pátá podnikatelská generace v osobě Michaela Börnera a společnost pokračuje v poctivé a partnerské spolupráci se svými zákazníky, partnery a dodavateli.

Jako průkopník ve svém oboru začal Börner už ve 20. letech s výrobou střešního materiálu v rolích. Díky neustálému vývoji se podnik pod dnešním jménem GEORG BÖRNER postupně stal jedním z mezinárodně aktivních výrobců střešních pásů v Německu a jeho výrobky jsou postupně známé a oblíbené pro svoji kvalitu a modernost, která v mnoha směrech určuje trendy v oboru.

Těžištěm podnikání firmy BÖRNER je vývoj a výroba izolací pro ploché střechy a izolací staveb na bázi asfaltu. Přírodní materiál – asfalt – prokazatelně snášenlivý s okolním prostředím, je jedním z nejstarších přírodních stavebních a izolačních materiálů. Jeho pozitivní vlastnosti jsou pro současné použití optimalizovány zušlechťováním různými modifikátory. Výsledkem jsou tak mezi jinými např. modifikované izolace střech a staveb, modifikované asfaltové emulze pro nátěry a stavbu silnic, modifikované asfaltové systémové pásy pro izolace mostů a speciální spárovací hmoty.

Podpora BÖRNER

GEORG BÖRNER podporuje i projekční a rozpočtářské firmy. Prostřednictvím doplňku BIMTech Tools  pro ArchiCAD, Revit a AutoCAD dostanete hydroizolační materiály Börner přímo do projektové dokumentace.